Patronka

JBSzkoła podstawowa w Sygneczowie nosi imię ostatniej właścicielki dworku Jadwigi Beaupré, lekarki, założycielki pierwszej w Polsce Poradni Świadomego Macierzyństwa, żołnierza AK, odznaczoną za swoją działalność konspiracyjną dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim, ale przede wszystkim mieszkanki Sygneczowa, serdecznie wspominanej przez jego mieszkańców.

Córka Jadwigi z Sikorskich i Zygmunta Klemensiewicza urodziła się 23 października 1902. W 1921 roku poślubiła Feliksa Beaupre, żołnierza walk z bolszewikami 1920, absolwenta Wydziału Rolniczego UJ. Do 1929 roku zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. W tym czasie pan Beaupré był zarządcą majątku rodzinnego w Sygneczowie.

W 1930 roku zdecydowała się zrealizować swoje marzenia i rozpoczęła studia na Wydziale Medycyny. Do tej pory będąc bardziej samoukiem z powodzeniem niosła pomoc ludziom ze wsi i najbliższej okolicy.

Przedwojenne dzieje patronki Szkoły Podstawowej w Sygneczowie to przede wszystkim praca społeczna w środowisku wiejskim. Jej związek z oświatą rozpoczął się utworzeniem przedszkola w pokojach dworskich. W tym domowym przedszkolu, gdzie w najlepszym czasie uczęszczało około 50 dzieci, Jadwiga Beaupre wprowadzała w życie nowoczesne metody wychowania i kształcenia dzieci, jak również otaczała je opieką medyczną.

JB2Dyplom lekarza medycyny zdobyła w 1936 roku, natomiast miano doktora medycyny uzyskała dwa lata później, składając pracę z zakresu biologii napisaną pod kierunkiem prof. Emila Godlewskiego. Praktykę lekarską rozpoczęła w 1936 roku w krakowskim szpitalu im. G. Narutowicza, gdzie pracowała z przerwą wojenną do 1953 roku.

Wybuch wojny zastał Jadwigę Beaupré w Krakowie, gdzie zaraz po kampanii wrześniowej podjęła pracę w Szpitalu PCK przy ulicy Skarbowej 2, zorganizowanym przez jej ojca. Był to szpital jeniecki, który w wielu przypadkach ułatwiał ucieczkę polskim więźniom. W styczniu 1940 roku weszła w struktury konspiracyjne ZOR-u, gdzie została zaprzysiężona przez dr. Kazimierza Ostrowskiego, pierwszego komendanta tej organizacji. Przyjęła ps. „Sikorska”. Jadwiga Beaupré od początku działalności w podziemiu była odpowiedzialna za łączność.

Praca konspiracyjna na terenie Krakowa trwała do 1942 roku, który w jej życiu był przełomowy i wyjątkowo tragiczny. W kwietniu 1942 roku został aresztowany jej mąż, który niespełna miesiąc później zginął w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu. Wokół pani Beaupré krążyło widmo aresztowania. Dlatego podjęła decyzje o przeniesieniu się do Warszawy, gdzie w niedługim czasie została zatrudniona w komórce łączności „Ogary” Komendy Głównej Armii Krajowej. Służbę przy Sztabie AK prowadziła pod ps. „Malina”.

JB3W okresie Powstania Warszawskiego prowadziła duży punkt łączności, aby w drugim miesiącu walk zostać przydzieloną do opieki nad ciężko rannym gen. Grzegorzem. Po kapitulacji Warszawy 4 października 1944 roku trafiła do obozu przejściowego Lamsdorf, pracując tam jako lekarz. Następnie została przewieziona wraz z chorymi i rannymi kobietami do obozu – szpitala w Zeithem, gdzie przebywała do wyzwolenia w kwietniu 1945 roku. Za swoją działalność konspiracyjną została odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska Polskiego oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po zakończeniu wojny podjęła prace w Szpitalu Narutowicza, a od 1953 roku rozpoczęła działalność w Poradni dla Kobiet, a następnie w izbie porodowej w Nowej Hucie. Było to kolejne wyzwanie, które porównywała do trudu pracy w konspiracji. Tutaj walczyła z beznadziejnymi warunkami higienicznymi, w jakich żyły kobiety w ówczesnej Nowej Hucie. Do 1969 roku działała w Szkole Rodzenia, aby rok później rozpocząć pracę w Miejskim Ośrodku Matki i Dziecka, gdzie pracowała do ostatnich swoich dni. Zmarła w Krakowie 15 listopada 1984 roku w wieku 82 lat.

Z pamiętników rodzinnych mogliśmy dowiedzieć się jak ciepło pani Jadwiga wyrażała się zawsze o Sygneczowie, wspominając jego piękno, a przede wszystkim serdeczność tutejszych mieszkańców, z którymi przyszło jej żyć przez wiele lat. Dlatego też z inicjatywy byłego dyrektora szkoły Macieja Wojnarowskiego nasza szkoła postanowiła przyjąć za swoją patronkę Jadwigę Beaupré, która tak mocno związana była z naszą miejscowością. Uroczystość nadania imienia Jadwigi Beaupré odbyła się 18 czerwca 1998 roku. Święto patrona obchodzimy 17 września, starając się połączyć wspomnienia o Jadwidze Beaupré z najnowszą historią Polski.

Opracowała Beata Pieczonka

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności