Rekrutacja

Rekrutacja 2021
 

 


Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do klasy pierwszej.

Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do odziału przedszkolego.

 1. Zgłoszenie do klasy pierwszej SP w Sygneczowie na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci z obwodu szkoły.
 2. Zgłoszenie do klasy pierwszej SP w Sygneczowie na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci spoza obwodu szkoły
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wieliczka


 1. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wieliczka
 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 1. Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie
 2. Klauzula informacyjna RODO

 1. Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 26 lutego 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka
 2. Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych
  w Gminie Wieliczka
 3. Uchwała nr XXXIII/406/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka

 1. Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dn. 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
 2. Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dn. 16 stycznia 2020 r. w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
 3. Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dn. 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
 4. Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dn. 16 stycznia 2020 r. w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół odstawowych na rok szkolny 2020/2021
 5. Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dn. 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
 6. Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dn. 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Aktualności

14 listopada 2022
19 października 2022
17 października 2022
17 października 2022

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności