Aktualności

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

PIĄTEK  22 CZERWCA 2018r.

GODZ. 900   UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 1000     SPOTKANIE W ŚWIETLICY (część artystyczna)

ROZDANIE ŚWIADECTW W SZKOLE

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Serdecznie miło nam poinformować, że w dniu 16.06.2018r. o godzinie 8:30 w Kampusie Wielickim w sali A311 odbędą się zajęcia rozwijające z przyrody  w ramach projektu Kuźnia Wiedzy przypominam nazwa grupy tp PC.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W bieżącym roku szkolnym 2017/18 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie mogą pochwalić się znacznymi sukcesami. W październiku zdobyli 1 miejsce w Gminnym Konkursie Historyczno-literackim wiedzy o Tadeuszu Kościuszce  oraz wyróżnienie konkursie plastycznym o podobnej tematyce.

Kontynuując zeszłoroczne sukcesy (1 miejsce w konkursie kuratoryjnym Czysta Małopolska za scenariusz przedstawienia „Magiczny Las”), grupa teatralna „Sfora ze dwora” wzięła udział w kilku regionalnych konkursach teatralnych. Przedstawienie autorskie pani Kingi Nurkowskiej pt. Magiczny Las z muzyką krakowskiego kompozytora Stanisława Rzepieli zdobyło 2 nagrodę w VI Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” w Krzyszkowicach, a musical „W Krainie Muzyki” (tego samego autorstwa), otrzymał również 2 nagrodę w Małopolskich Spotkaniach Teatrzyków Dziecięcych w MDK im. A. Bursy w Krakowie. Sztuka ta została również wyróżniona na Wiosennym Przeglądzie Artystycznym w MDK im. K. I. Gałczyńskiego na ul. Beskidzkiej W Krakowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie z siedzibą w Sygneczów1; 32-020 Wieliczka
 2. W Szkole Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 500-610-605.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
 • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie   6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Najnowsze aktualności

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Aktualności

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017