O nas

Previous Next

1 września 1945 roku zabrzmiał po raz pierwszy dzwonek zwiastujący rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej w Sygneczowie. Było to doniosłe wydarzenie dla całej naszej miejscowości. Nowo otwarta szkoła kontynuowała przedwojenne tradycje edukacyjne zapoczątkowane przez właścicielkę dworku Jadwigę Beaupré. Pierwszym dyrektorem placówki został pan Krzyszkowski. Uczniowie uczyli się wtedy w 7 oddziałach. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli pan Połeć, Agnieszka Wójtowicz, Irena Major i Stanisław Kaczor. Piętnaście lat temu rozpoczął się generalny remont budynku szkolnego, który został zainicjowany przez następnego dyrektora –  Macieja Wojnarowskiego. Obecnie dyrektorem jest Piotr Stryszowski.


Duży może więcej – ale mały może lepiej!

Biały kruk – jubileuszowa tarcza z okazji 50- lecia Szkoły oraz tarcza z okazji 70-lecia Szkoły


Jesteśmy małą szkołą, w której uczy się po jednej, kilkunastoosobowej klasie z każdego rocznika. Lecz to właśnie daje nam przewagę nad innymi, gdyż:

  • W naszej Szkole jest naprawdę bezpiecznie. Każdy nauczyciel zna doskonale wszystkich uczniów, a nie tylko tych, z którymi pracuje. Nikt obcy nie ma szans przebywać w budynku niezauważony.
  • Wszystkie dzieci uczą się na pierwszej zmianie, a chętnym zapewniamy zajęcia świetlicowe do godziny 17. Głodomory mogą skorzystać z ciepłego obiadu, dostarczanego przez Zajazd Słoneczko z Przebieczan.
  • Mała liczebność klas owocuje większą intensywnością pracy uczniów. Nauczyciel ma nieustanny kontakt z każdym podopiecznym, na bieżąco kontroluje ich pracę, postępy i zaangażowanie na lekcji. Tutaj nic się nie „upiecze”, a jak już odwlecze – to naprawdę na krótko.
  • Mała liczebność klas oznacza powszechny dostęp dzieci do pomocy dydaktycznych. Każdy uczeń wykona praktycznie przewidziane ćwiczenia na komputerze czy tablicy interaktywnej, spokojnie i bez pośpiechu popatrzy w mikroskop. Każdy ma swoją piłkę na lekcji wf, mogąc tym samym wielokrotnie wykonywać zadane ćwiczenie. Lektur w bibliotece starcza dla wszystkich. Tak jak huśtawek przed szkołą, oczywiście.
  • Niewielka szkoła to zintegrowane środowisko. Dzieci z różnych roczników często pracują i bawią się razem. Rywalizują w konkurencjach sportowych bez podziału na klasy, w „mieszanych” drużynach. Ograniczenie podziałów oznacza powszechne koleżeństwo i wzajemną pomoc szkolnej braci.

INFRASTRUKTURA

Nasza szkoła mieści się w XIX – wiecznym dworku rodziny Klemensiewiczów, położonym na najwyższym wzniesieniu Sygneczowa, z pięknymi widokami na Pogórze Wielickie i Beskid Wyspowy. Stara architektura budynku i zespołu parkowego nadaje placówce niepowtarzalny nastrój.

Na parterze, oprócz pomieszczeń technicznych, mieszczą się szatnie i sanitariaty. Pierwsze piętro zajmują klasopracownie oraz niedawno wyposażona z projektu „Laboratoria przyszłości” pracownia służąca do nauki przedmiotów ścisłych. Położone są one po obu stronach dużego holu dworskiego, z wyjściem na taras i balkon. Na drugim piętrze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, biblioteka,  kolejne dwie sale lekcyjne oraz nowoczesna pracowania komputerowa w pełni wyposażona z dostępem do Internetu. Oddział „0” wraz z przedszkolem zajmuje osobne pomieszczenia w lewym skrzydle budynku, z własnym wejściem i szatnią.

W ciągu ostatniego roku nasza szkoła zyskała nowy budynek. Kompleks edukacyjny ma prawie 700 mkw. i mieści pełnowymiarową salę gimnastyczną, szatnie, sanitariaty, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie techniczne oraz, co najważniejsze, cztery sale dydaktyczne. To właśnie tutaj swoje miejsce odnalazły klasy I-III, ciesząc się jasnymi, przestronnymi pomieszczeniami oraz nową świetlicą.

Przed szkołą znajduje się plac zabaw dla najmłodszych z huśtawkami, zjeżdżalniami i piaskownicą, a po drugiej stronie budynku, otoczone ławeczkami i stolikami miejsce na ognisko lub szkolnego grilla.Za szkołą zlokalizowane są nasze obiekty sportowe.

Dysponujemy pełnowymiarowymi (ligowymi) boiskami do piłki nożnej i siatkówki (z nawierzchnią trawiastą), koszykówki i piłki ręcznej (asfalt) oraz kortem tenisowym. Wszystkie boiska wyposażone są w atestowany osprzęt, oświetlenie i całodobowy monitoring, a między nimi znaleźliśmy miejsce na drążek gimnastyczny o regulowanej wysokości. Przy sprzyjającej pogodzie zawieszamy na starych drzewach dawnego parku dworskiego liny i drabinki sznurowe, realizując ideę „zielonej sali gimnastycznej”.

 


WYPOSAŻENIE

Jednym z czynników zwiększających atrakcyjność prowadzonych zajęć i jednocześnie wyraźnie wpływających na jakość uczenia się jest wykorzystywanie technicznych środków nauczania. Szkoła w Sygneczowie jest dobrze wyposażona w potrzebny do tego sprzęt. Wrażenie robi zwłaszcza pracownia do nauki przedmiotów ścisłych, która została w dużej mierze doposażona z programu „Laboratoria Przyszłości”. Znajduje się w niej mnóstwo sprzętu i pomocy dydaktycznych, m.in. zestawy STEAM, polydrony, roboty, które ułatwią naukę i sprawią, że stanie się ona zabawą.

Uczniowie i nauczyciele mają do swojej dyspozycji dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. W każdej sali lekcyjnej znajduje się monitor interaktywny oraz stanowisko komputerowe. Ponadto uczniowie mają możliwość korzystania z drukarki 3D, aparatu fotograficznego i kamery, kserokopiarek oraz skanera.

Tak bogate wyposażenie daje bardzo szerokie możliwości podnoszenia efektywności prowadzonych lekcji poprzez: wizualizację nauczania, przygotowywanie materiałów na konkursy, festyny, zawody sportowe, prowadzenie fotograficznej i filmowej dokumentacji szkolnych imprez, zawodów sportowych i wycieczek, redagowanie gazetek ściennych, strony internetowej i folderu szkolnego przy wykorzystaniu programów graficznych.

Naszą misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności