mgr inż. Piotr Stryszowski - Dyrektor szkoły, nauczyciel techniki oraz informatyki

mgr Małgorzata Rosołowska - pedagog szkolny 

mgr Agata Grochal - wychowawca odziału przedszkolnego, nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Monika Pasek - wychowawca  odziału przedszkolnego, nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Kinga Kasprzycka - wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  oraz biologii

mgr Beata Pieczonka - wychowawca klasy II,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

mgr Izabela Grochal - wychowawca klasy III,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

mgr Katarzyna Dworzak - wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki oraz fizyki

mgr Wiletta Sajdak-Ruda - wychowawca klasy V, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz etyki

mgr Katarzyna Bugaj - wychowawca klasy VI, nauczyciel matematyki, informatyki oraz wychowania do życia w rodzinie

mgr Jarosław Toboła - wychowawca klasy VII, nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr Anna Prażmowska - wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka angielskiego 

mgr Justyna Wojdyło-Celary - nauczyciel języka polskiego 

mgr Kinga Nurkowska- nauczyciel języka angielskiego, plastyki, muzyki

ks. Jacek Makota - nauczyciel religii

mgr Jacek Mroczek - nauczyciel religii

mgr Małgorzata Mazurek - nauczyciel geografii

mgr Aneta Kubicka - nauczyciel chemii

mgr Marek Gołąb - nauczyciel jężyka hiszpańskiego 

mgr Marek Kania - nauczyciel edulkacji dla bezpieczeństwa 

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności