Aktualności

Komunika dotyczący otwarcia odziału przedszkolnego

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni Rodzice!
Informujemy uprzejmie, że od 1 września, po przerwie wakacyjnej wznawiają pracę
samorządowe placówki wychowania przedszkolnego – przedszkola, oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne.
Wszystkie jednostki oświatowe rozpoczynają pracę w formie stacjonarnej z zachowaniem
ścisłego reżimu przeciwepidemicznego ustalonego aktualnymi wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego. Zarówno przedszkola jak i pozostałe placówki wychowania
przedszkolnego są przygotowane do bezpiecznego przejęcia dzieci, zostały dokonane zakupy
środków ochrony osobistej, zabezpieczono niezbędną ilość płynów do dezynfekcji,
odpowiednio przygotowano sale.
W trosce o bezpieczeństwo wspólne, dzieci, rodziców oraz personelu, opracowane zostały
procedury postępowania, których przestrzeganie jest konieczne w stanie zagrożenia epidemią.
Szczegółowe informacje każde przedszkole/szkoła podstawowa udostępnia na swojej stronie
internetowej. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tymi zasadami i dostosowanie do
ustalonych wytycznych oraz wskazań dyrektorów poszczególnych przedszkoli i szkół. Ich
przestrzeganie jest naszym wspólnym obowiązkiem.
Równocześnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego, wykazującej dużą dynamikę na terenie
naszego województwa zwracamy się do Państwa z apelem. O ile nie zachodzi po Państwa
stronie pilna potrzeba, w pierwszych tygodniach września prosimy o pozostawienie dziecka w
domu pod opieką osoby dorosłej. Przede wszystkim prośbę tę kierujemy do rodziców, którzy
nie pracują zawodowo i mogą samodzielnie zapewnić opiekę dzieciom. Nie dotyczy ona
dzieci 6-letnich obowiązanych do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Z
uwagi na wakacyjne pobyty dzieci w różnych miejscach w kraju i za granicą chcielibyśmy w
ten sposób zminimalizować ryzyko i zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa
zarówno dla dzieci, które pojawią się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, jak i dla
pracowników jednostek oświatowych. Prośba powyższa wynika również po części z
wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego nakładających na
przedszkola szereg obowiązków, w tym również w zakresie ograniczenia liczebności grup.
Życzymy wszystkim dzieciom szczęśliwego i udanego powrotu do swoich
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, a rodziców chcemy zapewnić, że dołożono starań by
w sposób odpowiedzialny i bezpieczny w miarę możliwości lokalowych przyjąć
przedszkolaków na powrót.

Najnowsze aktualności

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności