Previous Next

Uczniowie naszej szkoły od tego semestru zgłębiają temat Debat Oksfordzkich. Więc gdy tylko dowiedzieli się, że z jednym z zadań w programie jest debata zdecydowali, że będzie to debata Oksfordzka. Jest to debata która powstała na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy- drużyna propozycji oraz jej obrońcy- drużyna opozycji. Debacie przewodniczy marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. W debacie biorą udział drużyny czteroosobowe. Każda osoba ma określone zadanie w zespole:
Pierwszy mówca ma za zadanie zdefiniować tezę debaty – czyli wyjaśnić, jak rozumie ją jego drużyna. Pierwszy mówca, jeśli starczy mu czasu, może też podać pierwsze argumenty. Drugi mówca podaje argumenty za tezą (Propozycja) lub przeciw tezie (Opozycja). Argumenty oczywiście uzasadnia, nie tylko wylicza. Trzeci mówca podważa argumenty strony przeciwnej. Czwarty mówca ma przede wszystkim za zadanie podsumować argumentację swojej drużyny. Każdy z mówców ma na swoje wystąpienie kilka minut w naszej debacie były to trzy minuty. Strony mogą zadawać sobie pytania lub udzielać informacji. Debata oksfordzka jest debatą punktowaną. Oprócz drużyn, Marszałka i publiczności podczas debaty obecne jest także grono Ekspertów, które ocenia obie drużyny. Ocenie podlega warstwa merytoryczna, retoryczna, mowa ciała, kultura języka, wywiązanie się mówców ze swoich ról, a także ich sposób zachowania. Ważne jest to, że zadaniem drużyn jest dyskusja nad tezą, nie zaś przekonanie Ekspertów do przyjęcia konkretnego stanowiska. W ramach programu zostały zrealizowane dwie debaty oksfordzkie. Pierwsza 1 marca 2022 a druga 16 marca 2022. Utworzone zostały dwie drużyny jedna z klasy siódmej druga z klasy ósmej. Uczniowie przygotowując się do debaty byli już po warsztatach Bezpieczni w finansach, więc wiedzieli na co zwrócić największą uwagę, gdzie szukać informacji oraz argumentów. Na dużą pochwałę zasługuję postaw klas, które bardzo mocno wspierały swoją drużynę. Pomagały im w wyszukiwaniu informacji, układaniu argumentacji oraz mów. W wykonie tego zadania były zaangażowane obie klasy.
Pierwsza debata miała miejsce 1 marca 2022roku. Grupą propozycji została drużyna z klasy ósmej w której byli: Szymon Cholew, Aleksandra Piotrowska, Mateusz Olszówka, Kacper Wożniak. Grupą opozycji została drużyna z klasy siódmej w skład której weszli: Kacper Białogoński, Michał Klaś, Paweł Frejek, Bartosz Walkosz- Berda. W debacie również brała udział publiczność złożona z uczniów klasy 4 oraz sędziowie: pani Katarzyna Bugaj, pani Justyna Wojdyło-Celary oraz pani Wioletta Sajdak - Ruda.
Nad przebiegiem debaty czuwała Pani Marszałek Katarzyna Dworzak. Uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do swoich wypowiedzi dbali o poprawny język, o odpowiednią formę wypowiedzi przedstawili swoje argumentację oraz starali się bronić swoich poglądów. W debacie tej zabrakło rozmowy między drużynami. Decyzją sędziów debatę wygrała drużyna opozycji.
Druga debata odbyła się 16 marca 2022 roku. Tym razem grupą propozycji została drużyna z klasy siódmej w lekko zmienionym składzie: Kacper Białogoński, Michał Klaś, Jan Góreczny, Paweł Frejek. Również w drużynie z klasy ósmej zaszły zmiany. Pierwszym mówcą tym razem został Kacper Woźniak, drugim Aleksandra Piotrowska, trzecim mówcą był Piotr Manista a czwartym Mateusz Olszówka. W tej debacie podobnie jak poprzedniej brała udział publiczność złożona z uczniów klasy 4 oraz sędziów: pani Katarzyna Bugaj, pani Anny Prażmowskiej oraz pani Wioletta Sajdak - Ruda. Nad przebiegiem debaty czuwała Pani Marszałek Katarzyna Dworzak. Druga debata Oksfordzka zorganizowana w ramach projektu: Złote szkoły NBP wyglądała jak prawdziwa debata. Uczniowie nie tylko byli bardzo dobrze przygotowani do przedstawienia swoich racji, potrafili bardzo dobrze je argumentować, mieli również przygotowane odpowiednie badania, statystyki by odpierać ewentualne pytania drużyny przeciwnej. Miedzy drużynami wywiązała się ciekawa dyskusja, padały liczne pytania, drużyny zgłaszał informację. Podczas całej debaty uczniowie z obu drużyn nie zapominali o odpowiednim języku, kulturalnym sposobie zachowania oraz gestykulacji. Pilnowali również czasu wypowiedzi co podczas debaty jest bardzo istotne. Drużyna propozycji broniąc tezy: Płatności w Internecie są bezpieczne używała następujących argumentów: Strony do płatności elektronicznych posiadają aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, które są aktualizowane co pól roku, zwracali uwagę dyrektywę na PSD2 dotyczącą podwójnej weryfikacji płatności, mówili o odpowiednich nazwach stron zaczynających się od https// a nie od http// by ustrzec się przed oszustwem oraz od odpowiednio zabezpieczonym sprzęcie komputerowym. Drużyna opozycji próbująca pokazać, że teza nie jest prawdziwa swoją argumentację skupiła przede wszystkim na osobach starszych, które nie koniecznie dobrze radzą sobie w Internecie, są podatni na równego rodzaju oszustwa. Skupili się głównie na oszustwach internetowych i próbach wyłudzenia danych osobowych swoją argumentacje popierali licznymi badaniami statycznymi. Tym razem debatę wygrała drużyna propozycji. Ekipa ta dużo lepiej odpierała pytania, lepiej również argumentowała a przede wszystkim zadawała więcej pytań jak i podawał wiele informacji.

Previous Next

Warsztaty: Bezpieczni w finansach odbyły się 18.02.2022r. w formie zdalnej na platformie Teams. Trwały 2 godziny. W zajęciach uczestniczyły klasy: siódma oraz ósma. Warsztaty były prowadzone zarówno przez uczniów naszej szkoły jak i przez zaprzyjaźnionego eksperta. Zajęcia poprzedziły rozmowy nad formą, sposobem realizacji warsztatów. Uczniowie bardzo chcieli za równo samodzielnie poprowadzić warsztaty jaki i poznać zdanie i wiedzę osoby która posiada fachową wiedzę. W naszych warsztatach zgodził się wziąć udział ekspert - Pan Jarosław Trojnacki. Po wstępnych ustaleniach uczniowie klas: siódmej oraz ósmej pod opieką nauczycieli przygotowali prezentację dotyczące: Historii pieniądza, Gotówka jako powszechnie akceptowana metoda płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z gotówki i rozpoznawać zabezpieczenia polskich banknotów? Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilne - bezpieczni w finansach. Uczniowie na zajęciach najpierw zgłębiali wiedzę uzupełniali swoje wiadomości, wymieniali się między sobą doświadczeniami. Pracując w grupach dwu, trzy osobowych wspólnie stworzyli prezentację multimedialne. Następnie prezentację zostały przedstawione na zajęciach w szkole przed swoją klasą. Uczniowie oceniali pracę swoich kolegów pod kontem realizacji tematu, wiedzy i faktów przedstawionych, formy jaki umiejętności prezentacji. Najciekawsze zostały zaprezentowane pod czas warsztatów z ekspertem, który dopowiedział do nich kilka ważnych, cennych uwag.
Pierwszą prezentację dotyczącą historii pieniądza przedstawiali uczniowie Bartosz Walkosz- Berda oraz Oliwer Górecki. Uczniowie omówili chronologicznie przebieg powstawania pierwszych monet po przez przelewy, karty płatnicze a skończyli na krypto walutach. Przez Pana Jarosława zostało dopowiedziane że przed pierwszymi monetami powszechną formą płatności był barter czyli wymiana handlowa. Kolejna uczniowska prezentacja dotyczyła bezpiecznych płatności w Internecie, Uczennice Aleksandra Piotrowska oraz Aleksandra Caba bardzo wyczerpująco przedstawiły temat. Przenalizowały wszystkie dostępne płatności zwracając przy tym uwagę zarówno na zagrożenia jak i korzyści. Następna prezentacją dotyczyłam Pieniądza jako powszechnego środka płatniczego. Dziewczyny Zuzanna Gruszka i Barbara Krzemień zwróciły uwagę jakie cechy powinien posiadać banknot by był autentyczny i umożliwiał nam korzystanie z niego. Ostatnia prezentacja powstała w grupie Bartłomieja Gabrysia dotyczyła ochrony pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Panowie w swoim wystąpieniu zwrócili również uwagę na zagrożenia związane z kradzieżą tożsamości. Pan Trojnacki bardzo pozytywnie ocenił pracę uczniów oraz ich zaangażowanie w realizacje danego tematu. Następnie nastąpiła cześć gdy to Pan Jarosław podzieli się z nami swoją wiedzą. Na początek zrobił dwa eksperymenty dla uczniów włączając ich do czynnego udziału. Eksperymenty te pokazały jak łatwo manipulować ludźmi w Internecie, że tak naprawdę nie wiele trzeba byś my dali nabrać się na jakieś oszustwo. Następnie zaproszony ekspert omówił z uczniami zagrożenia związane z inwestowaniem w produkty i instrumenty finansowe, mówił o bezpiecznym przechowywaniu pieniędzy zwracał uwagę na pułapki związane z rosnącym zadłużeniem. Poruszył również bardzo ważną kwestie związaną z ochroną danych osobowych oraz pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Należy podkreślić że uczniowie zdają sobie sprawę z cyberzagrożoń, znają zasady bezpiecznych płatności. Pan Trojnacki włączał w trakcie swoich warsztatów uczniów do czynnego udziału w zajęciach. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji odpowiadali na pytania oraz chętnie zadawali swoje. Pan Jarosław podzielił się nie tylko swoją wiedzą ale także ogromnym doświadczeniem. Uczniowie byli bardzo zadowoleni po skończonych warsztatach. Nas koordynatorów bardzo zaskoczyło ogromne zaangażowanie uczniów w projekt. Bardzo ciężko było wybrać tą dziesiątkę uczniów stanowiącą drużynę - prawie każdy uczeń z klasy siódmej oraz ósmej włączył się w projekt.
W ramach przygotowań do warsztatów uczennice klasy ósmej stworzył strony internetowe dotyczące bezpiecznych płatności.
http://bezpieczne-platnosci-w-internecie.j.pl/?fbclid=IwAR175AaA3zG6Jgw7UofL4ztCDQ2uj2WwLDK2mS0Fu8PGWmeobFbwcp1q_LE

Previous Next

W dniu 15 marca 2022 roku odbyła się Lekcja z ekonomią. Na zajęciach tych uczestniczyli wszyscy uczniowie z klasy siódmej oraz ósmej. Lekcja trwała dwie godziny lekcyjne. Jej głównym celem było zaznajomienie uczniów z produktami bankowymi, oraz pokazanie uczniom na co przy wyborze takich produktów należy zwrócić uwagę. Uczniowie zostali podzielni na pięć grup w których mieli współpracować pod czas zajęć. Na początku lekcji w żartobliwy sposób zostało przedstawione pierwsze zadanie. Do uczniów przemówił Jan Kowalski pod postacią Donalda Trump'a z bardzo osobistą prośbą. Potrzebował on pomocy w wyborze odpowiedniego banku do ulokowania swoich oszczędności. Uczniowie stanęli przed trudnym wyborem jednego konta z pośród wielu dostępnych na rynku. Nim jednak przeszli do rozwiązania zadania dowiedzieli się na co powinni zwrócić uwagę. W prezentacji zostało przedstawione pięć najważniejszych czynników, na które powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru konta w banku. Były to przed wszystkim rodzaj konta, w drugim kroku ważna jest odległość od placówki jeśli wybieramy konto bez karty lub gdy wolimy wykonywać większość operacji w placówce banku. Natomiast gdy wolimy obsługę konta w Internecie ważne będzie dla nas ilość i bliskość bankomatów w których nie zapłacimy prowizji przy wypłacie pieniędzy. Kolejnym ważnym czynnikiem przy wyborze konta są koszty związane z jego prowadzeniem, należy również zwrócić uwagę na ewentualne, dodatkowe opłaty związane z użytkowaniem karty. Dobrze też mieć na uwadze inne usługi i produkty które oferuję dany bank- często dla klientów danego banku są ciekawe i opłacalne oferty lokat bankowych czy pożyczek na dobrych warunkach. Uczniowie w tak wyposażeni w wiedzę zabrali się do wyszukiwania idealnego kont dla Pana Jana. Każda grupa dostała propozycje kont bankowych z pośród których mieli wybrać tą najlepszą. Po długich naradach każda grupa przedstawiła swój wybór dokładnie argumentując dlaczego akurat ten a nie inny. Drugim zadanie z jakim zwrócił się Jan Kowalski do uczniów była pomoc przy wyborze lokaty w banku. Uczniowie zarówno z klasy ósmej jak i siódmej spotkali się już z pojęciami: lokat bankowych , z obliczaniem odsetek od zgromadzonego kapitału, z kapitalizacją odsetek oraz z czasem trwania lokaty. Na zajęciach z matematyki były rozwiązywane różne zadania z tego tematu. Jednak dla pewności, że wszystko jest jasne zostały te pojęcia raz jeszcze wyjaśnione. Na lekcji z ekonomią zwróciliśmy uwagę na 4 najważniejsze czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze lokaty są to: oprocentowanie lokaty, maksymalna kwota, okres trwania lokaty oraz kapitalizacja odsetek. W tym zadaniu miel wskazać najbardziej optymalną - idealną ofertę dla Pana Kowalskiego. Wybór był trudny, uczniowie mieli przed sobą kilka ofert lokat z różnych banków, dla usprawnienia lekcji każda grupa miała do dyspozycji kalkulatory naukowe. Po dłuższej pracy w grupach, uczniowie prezentowali swoje typy - przedstawiając na tablicy sposób obliczania potencjalnych zysków dla Pana Jana. Podczas prezentacji grup wywiązała się ciekaw dyskusja miedzy grupami które wybrały różne lokaty. Liderzy grup przedstawiali swoje rację próbując przekonać drugą drużynę do swojego wyboru. W tym zadaniu pojawił się również problem przy lokatach krótko terminowych oraz z "niestandardową" ( nie roczną) kapitalizacją odsetek. Uczniowie na zajęciach poznali wzór na procent składany - wzór ten bardzo ułatwia liczenie kapitału końcowego. Na koniec zajęć uczniowie dostali ostatnie już zadanie do wykonania było to już zadanie obliczeniowe w którym należało wykorzystać właśnie wzór na procent składany. W zadaniu tym bardzo pomocne okazały się kalkulatory naukowe. Lekcja z ekonomią nie tylko przybliżyła uczniom pojęcia związane z kątami bankowymi czy lokatami., pokazała im na co należy zwracać uwagę przy wyborze produktów finansowych, oraz w jak szybki sposób policzyć potencjalne zyski. Lekcja ta nauczyła ich także wzajemnej współpracy, ćwiczyła formę wypowiadania się argumentowania swoich racji. Myślę, że każdy uczeń wyniósł z tej lekcji dużą, praktyczną wiedzę.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności