Archiwalne programy i akcje

MAŁY MISTRZ

Maly Mistrz

Główne cele tego programu to:

  • rozwijanie sprawności fizycznej uczniów ze zwróceniem uwagi na uzdolnienia koordynacyjne, które mają istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka,
  • zachęcanie uczniów do podejmowania różnych, w tym także nowych form aktywności fizycznej,
  • określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,
  • monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów,
  • promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych,
  • zebranie materiału do badań poziomu sprawności fizycznej uczniów w najmłodszych klasach.

Podczas zajęć uczniowie opanowali określone sprawności i umiejętności ruchowe zdobywając odznaki sportowe w 6 kategoriach: rowerzysty- turysty, lekkoatlety, gimnastyka- tancerza, piłkarza, saneczkarza-narciarza- łyżwiarza, pływaka- wodniaka. Zdobywca kompletu sprawności otrzymał tytuł Małego Mistrza.


 OTWARTA SZKOŁA MICROSOFT

Otwarta szkola microsoft

Nasza Szkoła uczestniczła w akcji „Otwarta szkoła” będącej programem partnerskim dla szkół z firmami Microsoft i Telekomunikacja Polska SA, dostępnym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Celem programu było wdrażanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji, stworzenie platformy współpracy szkół i nauczycieli skupionych w programie – regionalnej sieci wymiany informacji związanych z programami nauczania, zarządzania, metodyką oraz wsparcie w lepszym przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
Nasz akces dał nam bezpośredni dostęp do zasobów i inicjatyw przygotowanych w ramach programów „Partnerstwo dla Przyszłości” oraz „Edukacja z internetem TP” (np. do Bibliotek Zasobów, z których mogą korzystać nauczyciele różnych przedmiotów. Są to konspekty i szablony multimedialnych lekcji, ale także koncepcje wykorzystywania nowoczesnych narzędzi medialnych i komunikacyjnych oraz techniki pracy grupowej).
Otrzymaliśmy również pakiety edukacyjne zawierające zestawy multimedialnych szkoleń elektronicznych oraz dostęp do bezpłatnej, dedykowanej dla szkół pomocy technicznej (Help Desk) dotyczącej wykorzystania technologii informatycznej.


RATUJEMY i UCZYMY RATOWAĆ

Nasza Szkoła wzięła udział w organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogólnopolskiej akcji „Ratujemy i uczymy ratować”.
Panie Kinga Kasprzycka i Beata Pieczonka uczestniczyły w szkoleniu zakończonym egzaminem – pozyskując, oprócz rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności mnóstwo materiałów szkoleniowych do pracy z dziećmi. Najbardziej cieszą nas wspaniałe fantomy, czyli manekiny do ćwiczeń reanimacji; już teraz nie musimy pożyczać takiego sprzętu na kolejne edycje „Turnieju szkół”! Realizując ideę WOŚP, wyedukowane koleżanki podzieliły się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą nauczycieli, a zwieńczeniem akcji było wszechstronne, profesjonalne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane w naszej Szkole przez pana Marka Maślankę, ratownika grupy R² (R² jest fundacją mającą na celu niesienie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych z wykorzystaniem motocykla), w czasie którego multimedialne prelekcje przeplatały praktyczne ćwiczenia. Tak przygotowane grono pedagogiczne, dysponujące wszelkimi pomocami, będzie w stanie zarówno udzielić pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku, jak i przeszkolić uczniów w zakresie podstawowej pomocy przedmedycznej.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności