Nauka zdalna

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi lekacjami w zakładce: wychowanie fizyczne, wdż jak również w zakładce pedagog. 


W związku z prośbami i zapytaniami kierowanymi do nauczycieli
informujemy , że wszystkie zagadnienia , które mają być
realizowane przez uczniów podczas nauki domowej znaleźć
można na stronie internetowej szkoły w zakładce
NAUKA ZDALNA
www.spsygneczow.rwc.pl/index.php/nauka-zdalna
Aktualne zadania na dany tydzień pojawiają się w każdy
poniedziałek.
Ponadto, proszę zapoznać się z harmonogramem zajęć on-line , by
umożliwić dzieciom skorzystanie z tej formy nauki. Podczas zajęć
tych nauczyciele wymagają od uczniów systematycznej pracy oraz
wykonania zadań domowych na nich zadanych.

Ze względu na próbny egzamin 8-klasisty, prosimy uczniów o przesyłanie wykonanych zadań domowych do dnia 1.04.2020. W poniedziałek pojawią się nowe lekcje oraz zadania na cały tydzień - termin ich przesłania będzie podany przy danym zagadnieniu. 

Pedagog szkolny przypomina wszystkim uczniom uczęszczającym na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z klasy IV, V, VI, VII, VIII, że nadal pracujemy tak jak dotychczas w oparciu o program 
terapeutyczny „Ortograffiti” poziom pierwszy lub poziom drugi, autorki Danuty Chwastniewskiej. Proszę, aby każdy uczeń realizował i kontynuował rozpoczęty na zajęciach poziom. W razie trudności 
czy problemów proszę wykonać zdjęcie zadania i przesłać do szkoły w celu mojej korekty i pomocy. Proszę również aby nadal doskonalić swoją ortografię i korzystać ze stron np.: www.dyktanda.net; 
dyktanda.pl; dyktanda.online; ortografka.pl itp. 
Życzę zdrowia, mniej stresu i powodzenia w pracy.
Pedagog Małgorzata Rosołowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności