Programy i akcje

BIEG PO ZDROWIE

okadka caa

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Jest to II edycja programu obejmie ona  do 20% szkół podstawowych w Polsce. Program jest skierowany do uczniów klasy IV. Głównym celem akcji jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

 

 


CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

dinekPrzedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Źródło: http://www.psse-poznan.pl


NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Nie palProgram stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Program ten jest adresowany do uczniów klas I-III. Cel główny programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Cele szczegółowe to m.in.: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Źródło: http://pssekrakow.wsse.krakow.pl


 ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Znajdz wlasciwe rozwiazanieProgram jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu. Celem głównm programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych. Cele szczegółowe to m.in.: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego tytoniu, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.
Źródło: http://pssekrakow.wsse.krakow.pl


TRZYMAJ FORMĘ

Trzymaj formeOgólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” opracowany z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, jako realizacja zaleceń strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Celem programu jest poprawa sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży. Cele szczegółowe to: zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonej na opakowaniach produktów spożywczych, kształtowania postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej, rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty, propagowanie zdrowego stylu życia.
Źródło: http://pssekrakow.wsse.krakow.pl


AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Puchatek„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny o charakterze społecznym organizowany cyklicznie począwszy od roku szkolnego 2009/2010. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” obejmuje corocznie swoim zasięgiem wszystkie województwa w Polsce. W projekcie każdego roku udział bierze ok. 300 000 dzieci, niemal 13 000 nauczycieli z ponad 7 000 szkół podstawowych. Do tej pory w programie wzięło udział łącznie ok. 1 750 000 dzieci. Zadaniem szkół, które biorą udział w programie, jest realizacja przygotowanych scenariuszy i wykorzystanie przesłanych materiałów do edukowania swoich podopiecznych na temat bezpieczeństwa. Po zakończeniu zajęć przeprowadzanych na podstawie materiałów „Akademia Bezpiecznego Puchatka” odbywa się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie sprawdzający zdobytą przez Pierwszoklasistów wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Źródło: http://akademiapuchatka.pl


ŚNIADANIE DAJE MOC

Sniadanie daje mocUczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej w Sygneczowie, co roku biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym: Śniadanie daje moc. Program ten ma na celu propagowanie zdrowego żywienia wśród dzieci w oparciu o 12 zasad i wyrobienie trwałych nawyków żywieniowych.
Prowadzone zajęcia mają uświadomić dzieciom jak ważne dla ich zdrowia jest zwłaszcza śniadanie, które powinno stać się najważniejszym posiłkiem dnia. Dzięki niemu dzieci będą miały energię do nauki, lepszą koncentrację podczas lekcji i siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!


MPOTĘGA

mFundacja mass logotyp ikona sowa jpgKolejny rekord w mPotędze: blisko 1,5 mln zł na naukę matematyki od Fundacji mBanku. Program grantowy Fundacji mBanku „mPotęga” nabiera rozpędu z każdą edycją. Co roku wzrasta liczba dofinansowanych wniosków. W tegorocznej edycji wsparcie otrzymają aż 262 projekty z całej Polski. Łączna kwota dofinansowania sięgnie prawie 1,5 mln zł.

Już od czterech lat Fundacja mBanku koncentruje swoje wysiłki na wspieraniu nauki matematyki, oferując pasjonatom tej dziedziny różne formy wsparcia. Kluczowym działaniem Fundacji jest program grantowy mPotęga, do którego nabór odbywa się raz w roku. Tegoroczna edycja zakończyła się dofinansowaniem rekordowej liczby wniosków. Aż 262 szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i grupy pasjonatów matematyki otrzymają od Fundacji mBanku grant na realizację swojego projektu edukacyjnego.

Na wszystkie projekty Fundacja przeznaczy blisko 1,5 mln zł, co jest najwyższa kwotą w historii programu. Dofinansowanie otrzyma statystycznie co 3 przedstawiony projekt: 189 projektów ze szkół podstawowych oraz 73 z gimnazjów i szkół średnich.
- Co roku setki nauczycieli matematyki z całego kraju biorą udział w mPotędze. To dobra wiadomość, bo pokazuje, że mamy kreatywnych i chętnych do wyjścia poza schematy pedagogów. A to właśnie oni mają szansę zachęcić dzieci i młodzież do matematyki i wzbudzić w nich zainteresowanie tym przedmiotem. Cieszymy się, że możemy mieć swój udział w tym procesie – mówi Iwona Ryniewicz, prezes zarządu mFundacji. Internauci mogą przyznać swoje nagrody.

Kapituła mPotęgi przyznała już granty, ale trzydzieści najciekawszych pomysłów na inspirujące zajęcia z matematyki bierze udział w głosowaniu internetowym i ma szansę zdobyć dodatkowe 5000 zł. Internauci z całej Polski wybiorą najlepsze projekty biorące udział w IV edycji programu mPotęga i przyznają im Nagrodę Publiczności w wysokości 5000 zł. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej https://mpotega.pl/glosowanie/

O mPotędze
mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Program obejmuje dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Do tej pory mFundacja dofinansowała 304 projekty, przeznaczając 1,77 mln zł na kreatywną naukę matematyki. Wzięło w nich udział ok 175 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Program grantowy mPotęga, został wyróżniony statuetką Złotego Bankiera w plebiscycie „Bankiera” i „Pulsu Biznesu” w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie” za rok 2016. Więcej informacji na stronie www.mpotega.pl


SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzatanie swiataCo roku w wrześniu organizowana jest ogólnopolska akcja: Sprzątanie świata. Akcja ma na celu uświadomienie jak ważne jest dbanie o środowisko w którym żyjemy i właściwe segregowanie odpadów. Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.
Akcja Sprzątanie świata – w tym roku przebiega pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

 


AKADEMIA WYOBRAŹNI PLAY-DOH

Akademia Play DohNajmłodsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w Akademii wyobraźni Play-Doh.
Akademia Wyobraźni Play-Doh to Ogólnopolski Program Edukacyjny koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem Programu jest realizacja warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje. Celem programu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego tworzenia u najmłodszych, przy pomocy warsztatów kreatywnych. W ramach "Akademia Wyobraźni Play-Doh" szkoła otrzymała bezpłatne materiały do przeprowadzenia zajęć w przedszkolu.

 


AKCJA WARZYWA i OWOCE

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole będzie kontynuowana ogólnopolska akcja edukacyjna o nazwie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Przez cały rok szkolny będą prowadzone działania w zakresie promocji spożywania warzyw, owoców lub soku wśród uczniów klas I-V w ramach programu edukacyjnego. Celem programu i akcji jest kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków. Chcieliśmy pokazać rodzicom i przede wszystkim dzieciom z klas I-V, że owocowo-warzywne porcje są niezbędne w ich diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin oraz składników mineralnych. Udział w programie był bezpłatny, a sam program został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. W klasach I-V zostały będą realizowane zajęcia edukacyjne wg 4 scenariuszy lekcyjnych, zgodne z podstawą programową dla klas I-V, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych programu. Przeprowadze zostanną z uczniami mini quizy z wiedzy o zdrowym odżywianiu w dwóch etapach: wstępnego badania przed przeprowadzeniem pierwszej lekcji programu oraz końcowego badania po przeprowadzeniu czwartej, ostatniej lekcji programu (wraz z krótkim raportem). Mini quiz pozwoli pokazać stan wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania się oraz efekty programu w budowaniu świadomości prawidłowej diety.


DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

PampisNajmłodsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie: dzieciństwo bez próchnicy. Każdy uśmiech dziecka jest piękny, ale nie każdy jest zdrowy. Program powstał po to aby walczyć o piękny i zdrowy uśmiech dziecka. Razem z królikiem Pampisiem uświadamiamy, jak ważne jest dbanie o zęby dzieci już od najmłodszych lat, wyrabiamy dobre nawyki i uczymy jak prawidłowo myć zęby.

 


MLEKO

Uczniowie klas I-V biorą również w ogólnopolskim programie Mleko dla Szkół. Dzięki włączeniu się w ten program , uczniowie otrzymują każdego dnia kartonik świeżego pożywnego mleka w szkole. Stało się to możliwe dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte. Programem Mleko dla Szkół; ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku.
Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Dzięki Programowi Mleko dla Szkół:
- uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
- utrwalają w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe.


 PLANETA ENERGIA

Planeta energia„Planeta Energii” to realizowany od 2010 roku autorski program edukacyjny Grupy Energa, który powstał z myślą o najmłodszych. Jego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy o energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnej formy edukacji odpowiadającej potrzebom i realiom współczesnego świata. Projekt stawia przede wszystkim na naukę poprzez zabawę i interaktywne doświadczenia, dzięki czemu dzieci mają możliwość wzięcia udziału w niestandardowych lekcjach oraz pokazach. Zajęcia pobudzają ich zainteresowanie otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim zjawiskami. Jednocześnie najmłodsi przekonują się, że zdobywanie wiedzy nie musi być nudne i schematyczne, może za to być przygodą i wspierać rozwój własnych zainteresowań i pasji.


 WSPIERAMY NAJLEPSZYCH

Środowisko działania
Możliwości rozwijania swoich zainteresowań i realizacji pasji są obecnie nieograniczone. Młodzi ludzie mogą z łatwością realizować się profesjonalnie w tak abstrakcyjnych dla starszych pokoleń dziedzinach jak np. żeglarstwo, narciarstwo, nurkowanie, jazda konna, wspinaczka, łucznictwo oraz w kierunkach artystycznych, humanistycznych i ścisłych. Niestety, uczestnictwo w nich wiąże się z kosztami, które choć obiektywnie niskie, często przekraczają możliwości wielu domowych budżetów. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że różnorodne sposoby dofinansowywania zajęć przynoszą więcej szkody niż pożytku; ludzie nie wykorzystują danych im możliwości, a co więcej – wzrastają w przekonaniu, że „wszystko im się należy”. Stąd pomysł, by od najmłodszych lat uczyć szacunku dla pracy i przedsiębiorczości, stwarzając samym beneficjentom możliwość zarobienia funduszy niezbędnych do zrealizowania swoich pasji i marzeń; zarobienia – przez rzetelną naukę, solidne wypełnianie swoich szkolnych obowiązków.

Wspieramy najlepszychCel Programu

  • Aktywizacja dzieci i młodzieży do skutecznego samodzielnego działania opartego na wolnorynkowych mechanizmach,
  • nauka szacunku dla rzetelnej pracy jako drogi realizacji swoich marzeń,
  • umożliwienie rozwoju młodych talentów,
  • atrakcyjna promocja firm i instytucji obejmujących mecenatem rozwój młodych talentów.

Sposób realizacji
Uczniowie ubiegający się o objęcie mecenatem przez Sponsora muszą spełniać warunki określone w „Regulaminie przyznawania dofinansowania zajęć”, szczególnie wykazywać się nienaganną postawą, osiągać bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczącą ich poprawę i wzrost zaangażowania. Firmy / instytucje obejmują mecenatem uczniów spełniających warunki uczestnictwa w Programie i finansują ich udział w wybranych formach zajęć pozalekcyjnych. Sposób i zakres finansowania określa „Regulamin finansowania zajęć”. Program „Wspieramy Najlepszych” zakłada promocję medialną (Internet, prasa, radio i TV) i personalną (środowisko lokalne, konkursy, akcje) sponsorów, beneficjentów zajęć (najlepsi uczniowie) oraz szkół uczestniczących w Programie. Przywileje wynikające z promocji określa „Regulamin działań promocyjnych”

Oczekiwane efekty

  • Umożliwienie wszystkim młodym ludziom realizacji swoich pasji, życiowych marzeń, rozwijania talentów rzutujących na możliwość przyszłej kariery,
  • pobudzanie motywacji do nauki, zdobywania dobrych ocen, poszanowania pracy i wysiłku oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru jako sposób zarabiania pieniędzy niezbędnych do sfinansowania realizacji wymarzonych pasji,
  • wyrabianie od najmłodszych lat zrozumienia wolnorynkowych mechanizmów stanowiących pracę i wysiłek niezbędnymi dla uzyskania celu. Uzmysłowienie utopii powszechnego przekonania o dostawaniu czegokolwiek „za darmo”.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności