Chwalimy się

SUPER DYREKTOR

12143333 1713413915546694 2543837404190865151 nMiło nam poinformować, że działalność i sukcesy naszej Szkoły zostały docenione przez jurorów ogólnopolskiego konkursu „Super Dyrektor Szkoły” i zaowocowały przyznaniem naszemu Dyrektorowi podczas uroczystej gali w Warszawie nominacji do grona laureatów konkursu – dziesięciu najlepszych dyrektorów kraju! Jedenastą nominację otrzymała szkoła przy ambasadzie RP w Paryżu. Jesteśmy najmniejszą z docenionych szkół, a koniecznie trzeba tu nadmienić, że wszystkie nominacje są równorzędne. Celem konkursu organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty było wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli. Super Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę sprzyjającą edukacji. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.

 


NAJLEPSZY NAUCZYCIEL MUZYKI

17884626 1662352493781385 4248672165047759330 nSzkoła Podstawowa w Sygneczowie wzięła udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszego nauczyciela muzyki, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej. A mają się kim pochwalić: ucząca tego przedmiotu pani Kinga Nurkowska jest wokalistką i skrzypaczką, artystką scen Opery Krakowskiej i Teatru Loch Camelot, autorką własnych piosenek dla dzieci oraz przedstawień muzycznych szkolnej sekcji teatralnej, zdobywającej laury na małopolskich przeglądach scenicznych. Po pierwszym etapie zmagań p. Kinga Nurkowska została zakwalifikowana do grona finalistów: dziesięciu najlepszych nauczycieli muzyki w Polsce! W sobotę, 8 kwietnia, na uroczystej Gali w Warszawie Jury przyznało Jej nagrodę Fundacji Rozwoju Dzieci J. A. Komeńskiego.


 MAŁOPOLSKA SZKOŁA z PASJĄ

IMGP5960Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie uzyskała tytuł „Szkoły z Pasją”, zdobywając pierwsze miejsce w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Małopolska Szkoła z Pasją” organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Jesteśmy jedną z najmniejszych szkół podstawowych które zdobyły ten zaszczytny tytuł. Szkoła została doceniona między innymi za bogaty program zajęć dydaktyczny i programów edukacyjnych - między innymi rozwijającym pasje i zainteresowania programem „Kultura, nauka i sport” oraz proekologicznymi działaniami prowadzonymi pod wspólną nazwą „Czysty Sygneczów”.


SZKOŁA z KLASĄ

Szkola z KlasaRok szkolny 2003/2004 był czasem wytężonej pracy dla całej naszej społeczności szkolnej, zarówno uczniów jak i wychowawców. Praca ta związana była z realizacją zadań w ramach uczestnictwa Szkoły w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z Klasą”:

DOBRZE WYJAŚNIAMY, CIEKAWIE UCZYMY
JAK LEPIEJ INFORMOWAĆ O OCENIANIU
FESTIWAL NAUKI
NASZA MAŁA I WIELKA OJCZYZNA
SZKOŁA BEZ NAŁOGÓW
WIĘCEJ KULTURY

Realizując powyższe zadania zdiagnozowaliśmy mocne strony dotyczące sposobu nauczania uczniów. Naczelne miejsce zajmują w nim różnorodne metody nauczania (metody podające, problemowe, eksponujące czy praktyczne), wykorzystywane w naszej codziennej pracy z uczniami. Zrozumieliśmy, że wzajemna współpraca pomiędzy klasami jest niezbędna, wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój ucznia.

Stwierdziliśmy jak ważna w procesie nauczania jest informacja zwrotna pochodząca bezpośrednio od uczniów. Uświadomiliśmy sobie, jak istotną sprawą jest rzetelne, szybkie i sprawne przekazywanie zdobytytej wiedzy i informacji.

Realizując kolejne zadania stwierdziliśmy, że uczniowie bardzo chętnie angażują się w projekty, które są im bilskie, a duże znaczenie ma także osobowość danego nauczyciela, który potrafi zaciekawić i pobudzić uczniów do działania oraz pracy. Realizując wszystkie zadania, nauczyliśmy się lepszej współpracy i koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi klasami. Wspólna realizacja zadań pozwala na lepsze, wzajemne poznanie się uczniów z różnych klas, co pogłębia integrację na terenie całej szkoły.

Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystywane są przez uczniów poprzez udział w szkolnych oraz pozaszkolnych konkursach i przedstawieniach. Natomiast zajęcia pozalekcyjne pozwalają nauczycielom lepiej poznać swoich wychowanków, przez co wytwarza się specyficzna więź między nimi. Wpływa to korzystnie na cały proces nauczania i wychowania. Bardzo cenna dla nas jest współpraca z rodzicami naszych uczniów, którzy postrzegają szkołę jako miejsce przyjazne dla ich dziecka.


OTWARTA SZKOŁA

IMG 2858aZostaliśmy wyróżnieni przez Minister Edukacji Krystynę Szumilas tytułem „Otwarta Szkoła”!
Konkurs został zorganizowany pod auspicjami MEN przez Fundację „Edukacja dla Demokracji” jako flagowa inicjatywa Roku Szkoły z Pasją. Jego celem było promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy. Konkurs miał również upowszechniać współpracę między placówkami oświatowymi i ich otoczeniem, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi oraz pokazać skuteczne i nowatorskie rozwiązania stosowane w oświacie. Jesteśmy drugą szkołą w Małopolsce mogącą pochwalić się mianem „Otwartej szkoły”.


BRUNO SUDOŁ LAUTEATEM KONKURSU "Na ratunek Ziemi"

17553687 1931498300404920 1458890032525566108 nBruno Sudoł, uczeń klasy I, Szkoły Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie, został tegorocznym laureatem XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego ,,Na ratunek Ziemi”. Bruno zdobył I miejsce w kategorii klas 0-1. Wykazał się doskonałą wiedzą z zakresu ochrony środowiska i znakomitą znajomością gadów od prehistorii po dzień dzisiejszy. 30 marca na uroczystej Gali Konkursu w Ciemna City Plaza w Krakowie odbyło się wręczenie nagród laureatom.

 

 


 I MIEJSCE w KONKURSIE MAŁOPOLSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY

19059641 1967713503450066 1331851874219732628 nSekcja teatralna sygneczowskiej podstawówki święci właśnie kolejne tryumfy. Po zeszłorocznych sukcesach przedstawienia „Słowik” młodzi aktorzy wystawili w tym sezonie na małopolskich scenach musical ekologiczny „Magiczny Las”.
Sztuka ta została doceniona również przez władze oświatowe: jej scenariusz wygrał konkurs organizowany przez Kuratorium Oświaty w ramach projektu edukacyjnego „Czysta Małopolska”, a laury zwycięstwa uroczyście odebrała Pani Kingą Nurkowska – autorka nagrodzonego scenariusza wraz z Dyrektorem Szkoły Piotrem Stryszowskim.


KONKURS RECYTATORSKI

16830854 1913905698830847 2046213876333464314 n7. marca 2017, w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce odbył się powiatowy, już ostatni, etap 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Z naszej szkoły aż dwoje uczniów prezentowało przed jury swój aktorski talent. Oboje zostali nagrodzeni! Anna Gabryś zajęła II miejsce, a Krzysztof Bała otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy sukcesu! Jesteśmy wyjątkowo dumni, gdyż tegoroczny poziom konkursu w etapie powiatowym był bardzo wysoki, a nasi uczniowie okazali się być jednymi z najlepszych w powiecie.

 


SZKOŁA OTWARTA - SZKOŁA AKTYWNA


szkola otwartaSzkoła zdobyła laury w wojewódzkim konkursie promującym współpracę z NGO, organizowanym przez Kuratorium Oświaty. Jurorzy docenili nasze zaangażowanie i wszechstronność podejmowanych działań przyznaniem III miejsca w Małopolsce! Prezentację szkoły ukazującą jej współpracę z sektorem pozarządowym już wkrótce będzie można oglądać na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie, jako przykład „Dobrych Praktyk”. O naszym sukcesie możecie przeczytać również na stronie Gminy Wieliczka oraz w marcowym numerze „Pulsu Wieliczki”.

UCZNIOWIE SP SYGNECZÓW otrzymali nagrodę główną w projekcie ekologicznym CZAS NA AERO-DZIAŁANIE


AERO dzialanieProjekt obejmował zasięgiem cztery województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie pod patronatem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej wpływu powietrza na jakość naszego życia i zdrowia. Realizacja projektu przebiegała etapowo od września do grudnia 2015r.
Etap I , to konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcyjnego dotyczącego ochrony powietrza. Kinga Kasprzycka nauczyciel przyrody, została wyróżniona, za scenariusz zajęć terenowych dla klasy IV-VI szkoły podstawowej ,,Stan powietrza wokół szkoły”.
Etap II to realizacja projektu, włączenie uczniów do działań, na rzecz ochrony powietrza. Uczniowie przeprowadzili badania zanieczyszczenia powietrza , wyszukiwali informacje, o wpływie jakości powietrza na zdrowie. Prowadzili akcję plakatową promującą postawy ekologiczne.
Wyniki pracy nad projektem i propozycje zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, uczniowie zaprezentowali rodzicom na ogólnym zebraniu szkolnym. Kolejnym było sprawozdanie z realizacji projektu. Jury projektu doceniło scenariusz i działania wg niego, nagradzając trzy szkoły nagrodą główną, wśród nich jest Szkoła w Sygneczowie.
W dniu 11 lutego 2016r odbyło się seminarium w NCK w Nowej Hucie podsumowujące projekt, połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz wręczeniem nagród. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sygneczowie odebrali nagrodę w formie bonu edukacyjnego o wartości 600 zł brutto, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.”
Źródło: http://www.wieliczka.eu


JAROSŁAW TOBOŁA OSOBOWOŚCIĄ ŻEGLARSKĄ roku 2015 POWIATU WIELICKIEGO


12308244 1720196508201768 4743702933839696305 nJarosław Toboła - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sygneczowie, twórca sekcji żeglarskiej, wybrany został w konkursie ogłoszonym przez Yacht Klub Szarów i Starostwo Powiatowe „Osobowością Żeglarską roku 2015 Powiatu Wielickiego”. Jesteśmy dumni!
Szkoła w Sygneczowie swoją żeglarską przygodę rozpoczęła w 2011 roku, kiedy to włączyła się w prowadzony przez Krakowski Klub Żeglarski Horn projekt „Nivea Błękitne Żagle”. Intensywne szkolenie przyniosło niebawem owoce: starty w regatach, obozy żeglarskie i dalszy dynamiczny rozwój sekcji. Powstała w 2013 roku Fundacja Szansa włączyła szkolenie żeglarskie wraz z grupami jazdy konnej, wspinaczki skałkowej, narciarską, łyżwiarską i pływacką do swojego sztandarowego programu współpracy ze szkołami „Kultura, Nauka i Sport”. Obecnie, staraniem Jarosława Toboły, sekcja żeglarska dysponuje już własnymi żaglówkami, katamaranem i łodzią motorową do asekuracji zajęć, realizuje Projekt Ministerstwa Sportu „Energa Sailing”, a na lato 2016 planuje swój pierwszy samodzielny obóz żeglarski na Kaszubach. Tymczasem młodzi żeglarze przesiadają się na łyżwy i narty, by poznawać i doskonalić się w sportach zimowych. Warto dodać, że zajęcia są otwarte również dla osób spoza sygneczowskiej podstawówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Aktualności

14 listopada 2022
19 października 2022
17 października 2022
17 października 2022

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności