Komunikaty

Komunikat do rodziców


W związku z prośbami i zapytaniami kierowanymi do nauczycieli
informujemy , że wszystkie zagadnienia , które mają być
realizowane przez uczniów podczas nauki domowej znaleźć
można na stronie internetowej szkoły w zakładce
NAUKA ZDALNA
www.spsygneczow.rwc.pl/index.php/nauka-zdalna
Aktualne zadania na dany tydzień pojawiają się w każdy
poniedziałek.
Ponadto, proszę zapoznać się z harmonogramem zajęć on-line , by
umożliwić dzieciom skorzystanie z tej formy nauki. Podczas zajęć
tych nauczyciele wymagają od uczniów systematycznej pracy oraz
wykonania zadań domowych na nich zadanych.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017