Komunikaty

Zajęcia z panią pedagog

Pedagog szkolny przypomina wszystkim uczniom uczęszczającym na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z klasy IV, V, VI, VII, VIII, że nadal pracujemy tak jak dotychczas w oparciu o program 
terapeutyczny „Ortograffiti” poziom pierwszy lub poziom drugi, autorki Danuty Chwastniewskiej. Proszę, aby każdy uczeń realizował i kontynuował rozpoczęty na zajęciach poziom. W razie trudności 
czy problemów proszę wykonać zdjęcie zadania i przesłać do szkoły w celu mojej korekty i pomocy. Proszę również aby nadal doskonalić swoją ortografię i korzystać ze stron np.: www.dyktanda.net; 
dyktanda.pl; dyktanda.online; ortografka.pl itp. 
Życzę zdrowia, mniej stresu i powodzenia w pracy.
Pedagog Małgorzata Rosołowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017