Klasa VII

polski: obejrzyj „Zemstę” w reżyserii Andrzeja Wajdy; przeczytaj „Stowarzyszenie umarłych poetów” i wykonaj prezentację dotyczącą lektury (praca powinna zawierać: biografię autora, czas i miejsce akcji – wraz z opisem miejsca, bohaterów, plan wydarzeń); napisz charakterystykę Johna Keating'a, wykaż się bardzo dobrą znajomością utworu. Twoja praca powinna liczyć minimum 200 wyrazów; powtórz części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, przyimek; przeczytaj dowolną książkę i obejrzyj dowolny film, a później napisz streszczenia (min. 200 słów). Powodzenia!

Funkcja zdrobnienia i zgrubienia w tekście – samodzielnie wykonaj ćwiczenia z podręcznika – str. 169-171.

Funkcje eufemizmów i prozaizmów – wykonaj ćwiczenia z podręcznika (str. 183-185).

Przygotuj plakat dotyczący eufemizmów i prozaizmów lub zdrobnień i zgrubień.

***

15.04-17.04

Zadania - 15 kwietnia 2020 r. 
Termin oddania 15 kwietnia 2020 r. - godzina 20:00.

Opisz dzieło sztuki (informacje poniżej). W swojej pracy zwróć uwagę na następujące elementy: jaką sytuację przedstawił malarz, co znajduje się na różnych planach, jaka jest kompozycja obrazu i jaką jest kolorystyka, co jest charakterystycznego w sposobie malowania, jakim nastrojem emanuje obraz.

Claude Monet, Pole maków, 1875

Zadanie - 17 kwietnia 2020 r.

Termin oddania 17 kwietnia, 17:00

Karta pracy- pobierz tutaj

 Proszę uczniów o przeczytanie lektur, termin omawiania utworów – 11 maja 2020 r.:

Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę” - https://docplayer.pl/5199569-Antoine-de-saint-exupery-maly-ksiaze.html">https://docplayer.pl/5199569-Antoine-de-saint-exupery-maly-ksiaze.html">https://docplayer.pl/5199569-Antoine-de-saint-exupery-maly-ksiaze.html

***

27.04-01.05

10:30 poniedziałek

12:30 wtorek, czwartek

środa – dłuższa praca pisemna;

piątek – quizy, testy, kartkówki, czytanie ze zrozumieniem,


Historia: Nauczyć się pięknie historii Polski od rozbiorów do końca XIXw oraz wykonać plakat na temat jednego z polskich powstań narodowych.

Przeczytać tematy rozdziału III i zrobić z każdej lekcji notatki do zeszytu.

Karta pracy- znajdziesz tutaj

***

Karta pracy- pobierz tutaj

Karty pracy z historii proszę przesłać na maila do 8.04.2020r.

***

15.04-17.04

Karta pracy - pobierz tutaj

***

 


 

J.angielski: Utrwalić słownictwo związane z domem i jego wyposażeniem. Rodzaje domów oraz pomieszczenia i sprzęty domowe. Czasowniki złożone : put away, pull up….Wykonać zadania ze str. 76-77 w podręczniku odpowiedzi wpisać do zeszytu przedmiotowego. Zeszyt ćwiczeń str. od 54 do 57 Review. Zeszyt ćwiczeń str 58-59

POĆWICZYĆ SŁOWNICTWO DO KONKURSU MEMORY MASTER!!!

W zeszycie przedmiotowym proszę o wykonanie ćwiczeń z podręcznika  Skills Checkpoint 1 str 27 zad. D, E, F oraz Skills Checkpoint 2  str 41 ćw. D, E, F

Lekcje on-line – poniedziałek godz. 13.00.  Platforma Zoom.

***

Lekcje on-line –
poniedziałek godz.  13.00.
Platforma Zoom.

***

20.04-24.04

Lekcje on-line

poniedziałek godz. 13.00.
Platforma Zoom.
Temat: Writing : a note/ revision of
Unit 5.

***

27.04-01.05

Informuję , że w związku z licznymi problemami z platformą EDMODO, nie
będzie ona wykorzystywana na lekcjach języka angielskiego.
Dodatkowo informuję, że w sytuacji gdyby konkurs Memory Master, został
odwołany wszystkie pieniądze zebrane przeze mnie na ten cel, zostaną Państwu

zwrócone w pierwszym możliwym terminie.

Lekcje on-line
poniedziałek godz. 13.00.
Platforma Zoom.
Temat: The place to be – signs

***

04.05-08.05

Lekcje on-line

poniedziałek godz. 13.00.
Platforma Zoom.
Temat: Phrasal verbs / places in the
city

***

11.05-15.05

Lekcje on-line

poniedziałek godz. 13.00.
Platforma Zoom.
Temat: Demonstratives and articles
Uwaga! Kartkówka z ostatnich 3
lekcji

***

18.05-22.05

Lekcje on-line

poniedziałek godz. 13.00.
Platforma Zoom.
Temat: Asking for directions

***

25.05-29.05

Lekcje on-line

poniedziałek godz. 13.00.
Platforma Zoom.
Temat: Time out - vocabulary

***

01.06-05.06

Lekcje on-line

poniedziałek godz. 13.00.
Platforma Zoom.
Temat: Robotics club – reading skills

***

08.06-12.06

Lekcje on-line

poniedziałek godz. 13.00.
Platforma Zoom.
Temat: Conditionals


Informatyka: Prezentacja w Power Point – Budowa Komputera. Prezentacje proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informatyka zadanie z poprzednich tygodni proszę wysłać na maila do 1 kwietna.

W tym tygodniu i następnym zapraszam do zrobienia lekcji z programem Scratch. Proszę obejrzeć filmiki i spróbować samemu stworzyć grę „Zgadywanie liczby”. Swoją pracę zapisać na swoim koncie w Scratchu. Na zrobienie zadania macie dwa tygodnie. 

Link do filmu : Klik – FILMIK

https://www.youtube.com/watch?v=qROgItNLvks&feature=youtu.be

***

27.04-01.05

Przeczytaj w podręczniku dla klasy 7(lubię to !) strona 50 rozdział 2.1.Dokument komputerowy w edytorze grafiki. Wykonaj zadania które są na końcu rozdziału.

***

04.05-08.05

Przeczytaj na stronie 64 rozdział 2.2 Kompozycje graficzne w programie GIMP oraz wykonaj zadania, które są na końcu rozdziału z podręcznika Lubię to!

***

11.05-15.05

Przeczytaj rozdział 4.1 Sposoby przedstawiania algorytmów na stronie 118-123 oraz wykonaj zadanie 2 ze strony 124

***

18.05-22.05

Zapoznaj się z platformą Teams.

***

25.05-29.05

Lekcje zadawane na Teams


 

Matematyka - karta pracy (TUTAJ ZNAJDZIESZ KARTĘ PRACY). Rozwiązujemy Matlandie.

Nowa karta pracy (TUTAJ ZNAJDZIESZ KARTĘ PRACY).

Nowa karta pracy (tutaj znajdziesz kartę pracy).

Nowa Karta pracy (23.03-27.03) – tutaj znajdziesz kartę pracy.

Nowa Karta pracy (30.03-03.04) – tutaj znajdziesz kartę pracy.

***

Karta pracy- pobierz tutaj

***

Karta pracy (15.04-17.04) pobierz tutaj

***

20.04-24.04
Lekcje online na platformie zoom
Zadania domowe będą podawane podczas lekcji.

Fizyka – Nagrać filmik z wykonywania  doświadczenie 30 oraz napisać referat dotyczący Blaise Pascala i jego odkrycia.

Proszę obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=EJRaVhpumr

https://www.youtube.com/watch?v=kBK-V3NTOn8

Proszę przeczytać z podręcznika rozdział dotyczący Prawa Archimedesa zrobić w zeszycie przedmiotowym krótką notatkę z przeczytanego rozdziału oraz proszę obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w

https://www.youtube.com/watch?v=Xb9gT7q0218

Powtórzyć wiadomości rozdziału Hydrostatyka i aerostatyka.  Pod tematem zajęć: powtórzenie wiadomości rozwiązać test powtórzeniowy ze strony 115 do 117.

Obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs, przeczytać rozdział Energia i praca str. 198 pod tematem: Praca i energia  zrobić krótką notatkę w zeszycie.

***

Proszę zapisać temat lekcji:  Moc i jej jednostki. Proszę zapoznać się z treścią podręcznika od str. 204-208

Obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw&pbjreload=10

Proszę zrobić krótką notatkę w zeszycie z omówionego tematu. Zdjęcia notatek nowych jak i poprzednich proszę przesłać na maila.

***

Proszę zapoznać się z trescią podrecznika strona 209-212. W zeszycie proszę zapisać temat: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna spreżystości. pod tematem zajęć prosze zrobić notatkę w zeszycie. Proszę również obejrzeć film który przybliży temata https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8

Proszę o wykonanie doświadczenia 50 ze strony 211 w formie referatu uwzgledniając w jego opisie zmiany energii.

***

20.04-24.04

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=rMLUO-cQeJohttps://www.youtube.com/watch?v=BImbiRo6EEk są to filmy omawiąjące raz jezcze temat poprzedniej lekcji. Proszę dopisać datę do porzedniego tematu pod notatką proszę zrobić zadanie 1,2,3 str. 213

***

27.04-01.05

Proszę zapisać temat w zeszycie: Energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej. Przeczytać temat w podreczniku str. 214 oraz obejrzeć:

 https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw. Proszę zrobić krótką notatkę w zeszycie i przesłać na maila. 

***

04.05-08.05

Proszę zapisać temat w zeszycie: Energia potencjalna i energia kinetyczna.

Proszę obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28&t=71s

https://www.youtube.com/watch?v=Zh1md2rD5-g

https://www.youtube.com/watch?v=bmUoxAx0Zqg

 

Proszę zapisać temat w zeszycie: Rozwiązywanie zadań. Obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=HmyPEptUA

oraz zrobić zadanie 2,3 str, 217

***

11.05-15.05

Proszę zapisac temat w zeszycie Powtórzenie wiadomości. Proszę przeczytać w podreczniku str. 219, oraz zrobić test powtórzeniowy ze strony 220. Za tydzień 20.05 sprawdzian z pojęć ze str. 219 link przesle na maila. 

***

18.05-22.05 lekcje zadawane będą na Teams

 

 


Chemia:

"Woda - właściwości i rola w przyrodzie" - praca w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. Mail do Pani Anety: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://learningapps.org/4534523 reakcje chemiczne

https://learningapps.org/1337494

Nowa karta pracy

Nowa karta pracy

Nowa Karta pracy

Nowa Karta pracy

***

Lekcja – pobierz tutaj

***

Lekcja 5 Rodzaje roztworów - pobierz tutaj

***

Lekcja 6,7 Rozpuszczalność substancji w wodzie - pobierz tutaj

***

Lekcja 8,9 - Stężenie procentowe roztworu- pobierz tutaj

***

Lekcja 10,11 - Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z działu Woda, roztwory wodne- pobierz tutaj

***

lekcja 12 - Tlenki metali i niemetali- pobierz tutaj

lekcja 13 - tlenki metali i niemateali - pobierz tutaj


Biologia: Przygotuj się do sprawdzianu z układu oddechowego. Przeczytaj rozdziały z podręcznika str.135 do str.150.

Przeczytaj nowe rozdziały z podręcznika str.153 do 162. W zeszycie przedmiotowym napisz odpowiedzi na pytania z podręcznika:

  1. ze strony 156, na pytania1, 3, 4
  2. ze strony 160, na pytania 1,2, 3 i 4

Wiosna tuż ,tuż! Zachęcam do obserwowania budzącej się przyrody. Swoje obserwacje pogody, zjawisk przyrodniczych, obserwacji roślin i zwierząt notujcie w ,,Dzienniku obserwatora przyrody”.  Wzór dziennika do obserwacji przyrody

Zad.1. Wydrukuj tabelę(nr1) lub przerysuj ( według podanego niżej wzoru). W tabeli będziesz uzupełniać podane składniki według znaków graficznych. Poszukaj informacji w Internecie o rodzajach chmur.

Zad.2. Wybierz w ogrodzie jeden krzew(nie iglasty), który będziesz obserwował (rysował, robił zdjęcia). Co 2-3 dni obserwuj jak zmieniły się gałęzie na wybranym przez ciebie krzewie. Obserwacje notuj, rysuj (tabela nr2), rób zdjęcia. Efekty swojej pracy zaprezentujesz po powrocie do szkoły. 

Karta pracy

***

Uzupełnij kartę pracy do podsumowania układu oddechowego i wydalniczego

***

20.04-24.04

Zadanie domowe Budowa i rola układu nerwowego- pobierz tutaj oraz pobierz tutaj

24 IV, godz.10.30, lekcja online temat: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy. Po lekcji zdanie domowe - pobierz tutaj

***

27.04-01.05

Temat: Odruchy bezwarunkowe i warunkowe. (podręcznik str. 181 -184)

***

04.05-08.05

8 V , godz.10.30, lekcja online :Higiena i choroby układu nerwowego. Po lekcji zadanie domowe: Przygotuj się do  sprawdzianu z działu VIII: Regulacja nerwowo-hormonalna (podręcznik str. 165-192). Sprawdzian online 15 maja, godz.10.30.

***

11.05-15.05

15 V, piątek, godz.10.30, lekcja , temat: Sprawdzian online – Regulacja nerwowo-
hormonalna.

***

18.05-22.05

22 maja , piątek, godz.10.30, lekcja online, temat: Budowa i działanie narządów zmysłów.

***

25.05-29.05

29 V, piątek, godz.10.30, lekcja online TEAMS

***

01.06- 05.06

5 VI, piątek, godz.10.30, lekcja online TEAMS


 

Geografia:  Bardzo proszę przeczytać z podręcznika temat Urbanizacja str.113-118, wykonać w zeszycie przedmiotowym pisemnie zadania str. 120-122 oraz uzupełnić zeszyt ćwiczeń (tematy: 6,7,8, Sprawdź, czy potrafisz str. 68-77)

Proszę powtarzać dział 3 (Ludność i urbanizacja w Polsce).

Karta pracy

***

Warunki rozwoju rolnictwa  - 31.03.2020 r.

Karta pracy – pobierz tutaj
Produkcja roślinna - 2.04.2020 r.

Karta pracy – pobierz tutaj
Produkcja zwierzęca - 7.04.2020 r.

Karta pracy – pobierz tutaj

***

Lekcja 16.04- pobierz tutaj

***

energetyka 21.04.2020 - pobierz tutaj

gospodarka morska 23.04.2020 - pobierz tutaj

***

27.04-01.05

Karta pracy- pobierz tutaj

***

04.05-08.5

Karta pracy- pobierz tutaj 

***

11.05-15.05

Karta pracy - pobierz tutaj 

***

18.05-22.05

Karta pracy - pobierz tutaj

***

25.05-29.05

Karta pracy - pobierz tutaj

***

01.06-05.06

karta pracy - pobierz tutaj

***

08.06-12.06

Karta pracy - pobierz tutaj

***

22.06-26.06

karta pracy- pobierz tutaj

 

 

 

Plastyka: Stwórz plakat lub film z ostrzeżeniem o wirusie lub ze wskazówkami jak uniknąć zarażenia. Pracę proszę przesłać na maila.

Nagraj krótki filmik o tym jak w domu pomagasz środowisku ( razem z rodzina) np. Segregujemy śmieci, używamy eko środków czystości, gasimy światło i zakręcamy wodę ( myjąc zęby!) użyj hasła motywacyjnego lub krótkiej rymowanki na początku lub końcu filmu. Użyjcie planów ogólnego oraz amerykańskiego!

Przygotujcie sobie gałązki, mogą być bazie, kora np. Brzozy , jajeczka ( z zeszłorocznego stroika?) wstążki lub sznurki. Jeśli będziecie w lesie lub ogrodzie- poszukajcie mchu. Długie wyschnięte trawki po zimie. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=sZI6nneqaU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DFn7MK97FZQSs1Kvl43LXKB-YWcyaecwOjSGMBSyywAfwBoibKDNo27g

Przygotuj swój stroik, zrób zdjęcie i prześlij na maila. 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone.

***

Uczniowie wszystkich klas mają obejrzeć film Lekcja plastyki 2-https://www.youtube.com/watch?v=gu3CFW7Rym4  oraz wykonać pracę w stylu

abstrakcyjnym – młodsi palcami, kredkami, farbkami na papierze – starsi farbami lub wykonać przedmiotami codziennego użytku w tym stylu.

***

Lekcja plastyki 3.- https://www.youtube.com/watch?v=yIFs39wJDvQ&t=3s

***

Lekcja plastyki 4. - https://www.youtube.com/watch?v=bIPU9gg7TL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ra97JfTTIEQ-UWEA7x5rOiw0u9VMp_5OR6FmQO0kLgi3rZDT3TOZEBiA

obejrzeć film Lekcja plastyki #4 i wykonać zadanie – pracę mozaikową. 

***

zadanie z plastyki w nowym filmie – uczniowie przesyłają zdjęcia prac na maila nauczycieli.

 https://www.youtube.com/watch?v=qhvVsn5D2Z8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-OXv5woacTtEVlSwFLoiJ6bkxieRMRFWIidRpNyxa8P5IRulXhd1YaDs

***

04.05-08.05

zadanie z plastyki w nowym filmie lekcja plastyki 6 – uczniowie przesyłają zdjęcia prac na maila nauczycieli

11.05-15.05

zadanie z plastyki w nowym filmie 7– uczniowie przesyłają zdjęcia prac na maila nauczycieli.
***
18.05-22.05
zadanie z plastyki w nowym filmie 8– uczniowie przesyłają zdjęcia prac na maila nauczycieli.
***
25.05-29.05
zadanie z plastyki w nowym filmie 9– uczniowie przesyłają zdjęcia prac na maila
nauczycieli.
***
01.06-05.06
zadanie z plastyki w nowym filmie 10– uczniowie przesyłają zdjęcia prac na
maila nauczycieli.
***
08.06-12.06
uczniowie oglądają nową lekcje plastyki - przesyłają zdjęcia zaległych prac na
maila nauczycieli.
***
22.06-26.06
uczniowie oglądają nową lekcje plastyki z zadaniami na wakacje

Religia:  W ramach powtórzenia do egzaminu VIII-klasisty obejrzeć „QUO VADIS” lub „KRZYŻAKÓW”

Dla odprężenia : W. Cejrowski droga Krzyżowa w Jerozolimie np.:  https://gloria.tv/post/2dXndfXku3Xa31efuUEkjbzJE

***

https://www.youtube.com/watch?v=_Uj3LH284QE&list=PLvFXgjwLDFeTWHemJ9Yxx0SnGxXmkWZfJ&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=yffBV6o1pZA

Wypisać do zeszytu za www.diecezja.pl lub www.episkopat.pl
5 rzeczy, którymi będzie różniła się liturgia Wielkiego Tygodnia w tym roku.
Zadanie dla chętnych na 6.
Papież udzielił kiedyś dyspensy aby można było odprawić Mszę Św. w Wielki Piątek - napisz kiedy i dlaczego.
***
20.04-24.04
Karta pracy- pobierz tutaj
***
27.04-01.05
Karta pracy-pobierz tutaj
***
04.05-08.05
karta pracy - pobierz tutaj
***
11.05-15.05
karta pracy- pobierz tutaj 
***
18.05-22.05
Karta pracy- pobierz tutaj
***
25.05-29.05
Karta pracy- pobierz tutaj
***
01.06-05.06
Karta pracy - pobierz tutaj
***
08.06-12.06
karta pracy- pobierz tutaj
***
15.06-19.06
karta pracy - pobierz tutaj
**
22.06-26.06
karty pracy - pobierz tutaj
 

 

Hiszpański

Proszę o przesyłanie wszystkich zadań na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każde przysłane zadanie zostanie potwierdzone zwrotnie.

1 lekcja.26.03 - Karta pracy

***

2 lekcja 02.04pobierz tutaj

***

3 lekcja 16.04 - pobierz tutaj

***

4 lekcja 23.04- pobierz tutaj

***

5 lekcja 30.04 - pobierz tutaj

***

6 lekcja - pobierz tutaj

***

7 lekcja - pobierz tutaj

***

8 lekcja - pobierz tutaj

***

9 lekcja - pobierz tutaj

***

10 lekcja - pobierz tutaj


 

Muzyka: F.Chopin - „Talentem świata obywatel” - Napisz w zeszycie dlaczego twoim zdaniem muzyka Chopina była dla Polaków w tym czasie (pod zaborami) tak ważna i budziła emocje. (50 słów).

://www.youtube.com/watch?v=Fm8_d8R9lDE (film lekcja muzyki szkoła podstawowa w Sygneczowie – Youtube) – zadanie z tym filmem związane będzie w przyszłym tygodniu) - jest to wasza lekcja sprzed 2 lat!  

***

Nadal to zadania gdyż jest czasochłonne – na co najmniej 2 lekcje (materiał video trwa 1 godzinę)

Uczniowie realizują zadanie: F.Chopin  - „Talentem świata obywatel” -   Napisz w zeszycie dlaczego twoim zdaniem muzyka Chopina była dla Polaków w tym czasie (pod zaborami) tak ważna i budziła emocje.  (50 słów).

://www.youtube.com/watch?v=Fm8_d8R9lDE (film lekcja muzyki szkoła podstawowa w Sygneczowie – Youtube) – zadanie z tym filmem związane będzie w przyszłym tygodniu)  - jest to wasza lekcja sprzed 2 lat!

***

Nadal to zadania gdyż jest czasochłonne – na co najmniej 2 lekcje (materiał video trwa 1 godzinę)

Uczniowie realizują zadanie: F.Chopin  - „Talentem świata obywatel” - Napisz w zeszycie dlaczego twoim zdaniem muzyka Chopina była dla Polaków w tym czasie (pod zaborami) tak ważna i budziła emocje.  (50 słów). 

://www.youtube.com/watch?v=Fm8_d8R9lDE (film lekcja muzyki szkoła podstawowa w Sygneczowie – Youtube) – zadanie z tym filmem związane będzie w przyszłym tygodniu)  - jest to wasza lekcja sprzed 2 lat! 

***

Nawiązanie do lekcji historii – napisz w zeszycie do muzyki co to jest konstytucja i napisz dwa zdania o
stworzeniu Konstytucji 3 maja – napisz jakie twoim zdaniem znaczenie mają pieśni takie jak Witaj
Majowa Jutrzenko https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic&t=76s - dla niepodległości i
utrzymania ducha narodu. Napisz krótką notatkę i posłuchaj pieśni. Posłuchaj też
https://www.youtube.com/watch?v=8Y9qRbNat-M - napisz krótko czego się dowiedzieć można z tej
piosenki o historii Polskiej Konstytucji.

***

11.05-15.05

Napisz referat lub zrób prezentację multimedialną o swoim ulubionym piosenkarzu/piosenkarce/zespole –
zamieść linki do ulubionych utworów! I wyślij tam gdzie zwykle.

***

18.05-22.05

–uczniowie mają za zadanie obejrzeć Internetową lekcję muzyki i wykonać
ćwiczenia wokalne zawarte w lekcji

***

25.05-29.05

–uczniowie mają za zadanie ponownie obejrzeć Internetową lekcję muzyki i
nauczyć się piosenki  Dyrygent – klasy starsze

***

01.06-05.06

Uczniowie realizują zadanie - Walc – napisz w zeszycie krótka historie tego tańca – gdzie i kiedy
powstał, najsłynniejsi twórcy muzyki do walców,rodzaje walców itd. - obejrzyj filmik z podstawowymi
krokami do walca wiedeńskiego https://www.youtube.com/watch?v=KtxpFgq9jUk
- spróbuj wykonać podstawowy krok!

***

08.06-12.06

Uczniowie realizują zadanie - Walc – napisz w zeszycie krótka historie tego tańca – gdzie i kiedy
powstał, najsłynniejsi twórcy muzyki do walców,rodzaje walców itd. - obejrzyj filmik z podstawowymi
krokami do walca wiedeńskiego https://www.youtube.com/watch?v=KtxpFgq9jUk
- spróbuj wykonać podstawowy krok!

22.06-26.06

–uczniowie mają za zadanie odrobić zaległe zadania i przesłać na maila nauczycieli

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré
w Sygneczowie

Sygneczów 1; 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 81 34
e-mail: spsygneczow@wp.eu

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie - 2017 |  Deklaracja dostępności